Móda „restaurovaných“ mincí

Začínají se nějak moc objevovat mince, které mají v popisku uvedeno, že mince byla restaurována. Co to znamená?

Bohužel nic jiného, než že byla upravena a tedy je dorývaná. Neboli je to takové nenápadné krytí, že Vám prodejce nabízí přerytou minci, která je blíž falzu než pravé minci. Nedovolí si to nenapsat, protože by to bylo klamání kupujícího, vždyť se pod tento popis dá schovat úplně vše. Ne. Je to chyba. Prodejce by měl jasně napsat, že mince je dorývaná.

Přikládám obrázky mince takto nabízené, která byla razantně přeryta:

"Restaurovaná" mince

„Restaurovaná“ mince

"Restaurovaná" mince

„Restaurovaná“ mince

Napsat komentář