Jak rozpoznat padělky

Důkladné rozpoznání padělků antických mincí není vůbec jednoduché. Podrobné vysvětlení jde mimo tento blog i mimo mé zkušenosti. Proto popíšu jen základní poznatky, které ale mohou pomoci rozpoznat i některá kvalitní falza. Způsoby jak rozpoznat falza jsou:

  • Porovnání celkového vzhledu mince – každé období má charakteristický styl výroby, ražby a designu mincí.
  • Grafický styl mincí – i skvělí soudobí grafici mají velký problém napodobit styl rytiny na razidle, ať samotného grafického obrazu jako je portrét, tak i stylu a fontu písma.
  • Prozkoumání plochy mince – hledáme například bublinky na povrchu mince vzniklé při odlévání, kdy v roztaveném kovu uvíznou vzduchové bubliny. Na padělek mohou upozornit taky nesrovnalosti v detailech – detaily na minci mizí postupně, jak se mince ošoupává oběhem. Pokud opotřebení nesouhlasí, mohlo opotřebení nastat právě při odlévání.
  •  Prozkoumání hrany mince – pokud byla mince slepována ze dvou částí (reversu a aversu) nebo odlévána, je velká šance, že tento postup zanechal stopy na hraně mince. Například zbytek nálitku a pod. I když y se padělatel určitě snažil tyto stopy zamaskovat, málokdy to jde dokonale.

Já se rád zaobírám defekty, které jsou na originálních mincích a ne například na odlévaných a tyto, pokud je na minci najdete, mohou poukázat na originalitu mince:

  • Nalezení defektů, které jsou jen na originálních mincích – tenké praskliny, které prochází skrz celou minci, se při odlévaní napodobit nedají. U ražených mincí se taky často objevuje jakýsi halo efekt dobře viditelný kolem portrétu – vypadá jako světlý stín. Vzniká při ražbě kvůli různě silným tlakům působící vůli reliéfu na ražený kov.

Výborný web na vyhledávání nejběžnějších falz je http://www.forumancientcoins.com/fakes/search.php

A zde ukázky falz:

Falzum denáru Otha z eBay

Falzum denáru Otha z eBay – kromě na první pohled jiného stylu si všimněte nerovného povrchu se spoustou důlku – znaku z odlévání

falzum denáru Augusta z eBay

Falzum denáru Augusta z eBay – opět jiný styl, kropenka na povrchu a dole pravděpodobne zbytek z upilovaného nálitku

 

Napsat komentář