Probus – základní rozpoznání cen jeho antoninianů

Uchvátily mě mince panovníka Proba. Jeho antoniniany patří mezi nejběžnější mince třetího století. I proto se ceny většiny jeho mincí ve slušných stavech pohybují v řádech stokorun, v excelentních stavech s dochovaným postříbřením jen o něco více. V RIC je popsáno skoro tisíc typů, celkem má ale okolo 10.000 variant, což ho dělá spolu s cenou jeho mincí skvělého panovníka na sbírání. Většina jeho mincí je levná, ale právě kvůli množství variant dle typů opisů na aversu, druhů reversů, mincoven, ale taky spousta typů portrétu, ceny některých jeho mincí mohou vyletět na stovky EUR a viděl jsem vydražené antoniniany i nad 1000 eur.

V tomto krátkém článku bych chtěl vysvětlil základní rozdíly v Probových mincí a jak se odvíjí jejich cena. Jsou to opravdu základy, ale snad někomu pomohou. Pokusím se nastínit ceny, které budu udávat ve formě tří čísel v EURech (protože pokud chcete sbírat Proba na varianty, musíte koukat v cizině) podle kvality viz obrázky (podobné jak české hodnocení 3/2/1, kde 1 je s dochovaným postříbřenim na 50 a více procentech plochy). Pokud se podíváte na velké aukce, samozřejmě ceny musíte i zdvojnásobit. Nebudu se zabývat typy reversů, až na pár poznámek na závěr. Takže ohodnocení dle aversů:

probus_quality1

Kvalita 1 s postříbřením

probus_quality2

Kvalita 2

probus_quality3

Kvalita 3

1. nejběžnějčí jsou mince, na kterých není nic jiného než busta panovníka s trnovou korunou na hlavě, ať už otočeného vlevo či vpravo. Na sobě má buď hábit nebo brnění (cuirass). V ruce může mít žezlo.
Cena 10/25/40+

probus_bezny

Běžný antoninian Proba

2. Panovník ma na sobě helmu, v pravé ruce oštěp, často drží obyčejný štít vedle těla.
Cena 15/30/60+
probus_quality1

3. To samé jak 2., ale štít je zdobený. Zdobení štítu má noho variant. Napřiklad s puntíkama se bere jako běžný, ale třeba s vyobrazeným jezdcem je už vzácnější. Na štítě může být ale i drak, pak jeho cená skáče závratně nahoru.
Cena 20/40/70+, vzácné varianty 100 až 200 EUR i více

probus7

Štít s jezdcem

4. Vzácnější typy štítu jsou nápříklad malý kulatý štít, štít s jiným tvarem než kulatý, štít umístěný před bustou Proba. Do této kategorie bych zahrnul i běžné štíty nestandardně zdobené například se zajímavým lemem, tečkou uprostřed štítu atd.
Cena 40/100/180 , ale i více

probus_vzacny_stit

Malý kulatý štít (převzato z Internetu)

5. Nestandarní varianty jako jsou oštěp spolu s žezlem, použití levé ruky místo pravé a podobné zvláštnosti

Opisů na aversech Probových mincí je celá řada. Jednoduše se dá říci, že běžné jsou různé varianty opisů VIRTVS PROBI nebo nejběžnějších IMP C M AVR PROBVS PF AVG. Takže například IMP PROBVS AVG je běžný, ale pokud by na konci bylo například CONS, tak už je vzácný s cenou dvojnásobnou běžné varianty.

Variant reversů je plno, většina běžných. O trochu vzácnější jak postavy jsou jezdci nebo rozstoupená quadriga (dva kone vlevo, dva vpravo) se Solem, trošku méně častá je quadriga z boku jedoucí doleva opět se Solem. V praxi to znamená nárust cen o pár desítek procent. Probus má samozřejmě i vzácnější reversy jako například ten, kde promlouvá k vojákům, nebo třeba revers se lvem (ten se ale sem tam na aukcích objevuje).

Na závěr ukázky s cenami z poslední doby:

probus_226eur

Štít před Probem, zdobený lemem, tečka na štíte, vydražená cena 226 EUR

probus_407eur

Zdobený štít lemem a s koněm, nicméně vydraženou cenu 407 EUR dost dobře nechápu… že by to byl drak? 🙂

Napsat komentář