Identifikace římských mincí

K identifikaci římských mincí (budu mluvit primárně o císařství), je třeba znát panovníka, kterému minci přiřadit. Toho poznáte buď dle legendy kolem portrétu, nebo portrétu samotnému. Bohužel někdy může být obojí skoro nečitelné a v tom případě pomůže jen zkušený sběratel. Také není dobré spoléhat pouze na opis kolem portrétu, protože ty mohou mít někteří panovníci stejný. První tři století se dají podle portrétu docela dobře určovat, ale jsou i výjimky jako mladý Caracalla vs. Elagabalus vs. Geta a pod. Horší je to od čtvrtého století, kdy portréty i legendy si jsou dost podobné.

K základnímu určování jsem dlouho používal knihu Die Münzen der Römischen Kaiserzeit od Urshuly Kampmann. Mince u každého panovníka jsou seřazeny dle legendy na reversu. Každá mince je i oceněna. Ceny je nutno brát s rezervou, ale jde z nich dobře odhadnout vzácnost dané mince. Kniha obsahuje i portréty císařu a císařoven, také základní legendy aversů atd. Kniha je v němčině, kterou neovládám, ale to mi vůbec nevadilo.

Podobného druhu budou například anglické knihy od Davida R. Seara Roman Coins and Their Values I. – V. Bohuže kvůli několika svazkům musíte počítat s větší cenou, které děla v současné době asi 200 liber se slevou: http://www.greenlightpublishing.com/PBSCCatalog.asp?CatID=1560401

V USA se používá kniha ERIC II. (Encyclopedia of Roman Imperial Coins). Je jednoduše a přehledně zpracovaná, spousta reversů je nafocených. Její první díl si můžete zdarma stahnout v PDF zde: http://www.dirtyoldbooks.com/eric.html

Pokročilí pro určování šáhnou po klasice – desetisvazkovém RIC (Roman Imperial Coins), což je pořád stěžejní dílo, nebo čtyřsvazkovém Roman Silver Coins od Seabyho.

V dnešní době Internetu lze vše identifikovat online. Obecná stránka, kterou použijete na 95% mincí je Wildwinds http://www.wildwinds.com/ , kde naleznete mince s popisky i fotkami. Na ocenění mincí je zase dobrý web ACSearch http://www.acsearch.info/ , popřípadě komerční CoinArchivePro http://www.coinarchives.com/

Na různé panovníky či úseky dějin se dají najít speciální knihy a weby, které už jsou mimo tento článek. Za všechny alespoň vzpomenu stránku “Helvetica’s Identification Help Page”, která obsahuje velmi podrobné excellovské tabulky mincí různých panovníků, ale i mincí určitého typu atd. http://forumancientcoins.com/dane/

Na závěr uvedu ještě další knihy a zdroje na určování římských mincí:

  • Albert Rainer: Die Münzen der Römischen Republik
  • M.H.Crawford: Roman Republican Coinage
  • Coinage of the Roman Republic Online: http://numismatics.org/crro/
  • Nikola Moushmov: Ancient Coins of the Balkan Peninsula online: http://www.wildwinds.com/moushmov/

Napsat komentář