Čištění míncí – část III. – Stříbrné mince

III. Stříbrné mince

Na stříbrné mince už lze použít chemické čistění. Nicméně vše závisí na množství stříbra. v minci. Na mince s obsahem stříbra nad cca 50-60% používám slaby roztok kyseliny citrónové nebo chelaton. Na mince s obsahem stříbra 30-60% chelaton a při nižším obsahu stříbra už chemické čištění nepoužívám, jen čistění v destilované vodě.

Čištění za použití destilované vody

Stejné jak u měděných mincí.

Čištění chelatonem

Chelaton je látka, která nereaguje se stříbrem, ale taky ani s mědí, která bývá hlavní příměsí ve stříbrných mincí. Dávkuji asi 1/4 čajové lžičky do 2 deci vody. Postup:

 1. Minci pečlivě omyjte ve vlažné vodě mýdlem. Tím se odstraní mastnota.
 2. Minci opláchneme, lehce osušíme a dáme do kádinky s roztokem chelatonu
 3. Minci pravidelně z kádinky vyjmu (ze začátku cca co půl hodiny) a přečistím jemným kartáčkem a párátky. Čištění trvá hodiny až několik dnů.
 4. Po vyčištění minci důkladně omyji pod tekoucí vodou, lehce osuším a následně ji dám na krátkou dobu do destilované vody. Stačí minuta až dvě. Ne déle než několik minut, Taky nedávat spolu s mincemi o jiném složení.

Nevýhody chelatonu jsou, že při delším působení chelaton také zničí patinu a některé oxidy mědi se s nim čistí špatně (většinou ty tmavě hnědé).

Čištění kyselinou citrónovou

Ke kyselině citrónové jsem býval skeptický, nicméně v poslední době ji úspěšně používám na čištění mincí s vyšším obsahem stříbra. Dávkuji podobně jako chelaton, asi 1/4 čajové lžičky a méně do 2 decilitrů vody. Postup je obdobný jak u chelatonu, ale osvědčil se mi tento postup, který často zachová i patinu:

 1. Minci pečlivě omyjte ve vlažné vodě mýdlem. Tím se odstraní mastnota.
 2. Minci opláchneme, lehce osušíme a dáme do kádinky s roztokem kyseliny citrónové
 3. Minci vložím do roztoku kyseliny citrónové a nechám ji na ni působit
 4. Po cca 8-12 hodinách minci nevyndávám, jen ji obrátím a nechám ji v kyselině dalších 8-12 hodin. Mám vyzkoušeno, že kyselina více působí na stranu mince otočenou směrem nahoru. A pravděpodobně tím, že se mince ničím nepřečišťuje, kyselina naleptává je vrchní vrstvu a patina se tak může na minci zachovat.
 5. Minci vytáhnu, mýdlem a jemným kartáčkem ji omyji ve vlažné vodě, na lokální vrstvy oxidů používám párátko.
 6. Pokud mince ještě není úplně vyčištěná, vrátím ji zpět do roztoku na několik hodin a opakuji bod 5. V 99% už mince by měla být komplet vyčištěná.
 7. Jako bod 4. u čištění chelatonem

Výhody: Rychlé čištění a když se udělá dobře, zachová ražební lesk a patinu

Nevýhody: Může se zničit povrch mince (silným roztokem nebo dlouhým čištěním). Dokonce určitým způsobem zkorodované mince se mohou rozpadnout, oloupat (platí i u mincí, kde je nehomogenita materiálu)

Ostatní chemické čištění

Sem patří například čištění kyselinami jako je kyselina fosforečná, kterou obsahují různé vodičky na čištění stříbra, nebo i čistící prostředky jako je savo. Čištění s ní je velmi rychlé, nicméně i destruktivní pro mince jen s trochu menším obsahem stříbra. Taky jejím použitím (hlavně pokud použijete čistící prostředek) nenávratně poškodíte povrch mince. Mince se stane matnou. Takže pokud byla mince v ražebním lesku, velmi rychle o něj přijdete.

Na čištění stříbra se používájí i hydroxidy. S těmi velké zkušenosti nemám, ale měly by fungovat podobně jak kyseliny. Profesionálové používají mimo jiné čpavek, ten je ale v amatérských podmínkách nebezpečný.

Napsat komentář