Co jsou to antické mince

Antické mince se rozumí všechny mince a platidla od nejstarších mincí až po zánik východořímské říše a to hlavně mince řecké, římské a keltské, což znamená cca 600 před n.l. až po 5 století našeho letopočtu. Toto rozpětí obsahuje tisíce druhů mincí všemožných typů a velikostí.

Napsat komentář