Jak začít sbírat antické mince

Pokud chcete sbírat antické mince, chce si to ujasnit tři věci: jaké období sbírat, jaké mince z tohoto období sbírat a s tím jde v ruku v ruce rozpočet, neboli kolik peněz na to mam.

Období spolu s typy mincí nám určí zaměření sbírky. Promyslet finance je taky velmi důležité. I s malou investicí řádově stokoruny až například dva tisíce Kč měsíčně můžete za několik let poskládat zajímavou sbírku. Jen není rozumné se s tímto rozpočtem pokusit sbírat řecké tetradrachmy (poznámka: jejich ceny jsou od několika tisíc za desítky i více tisíc Kč).

Nejčastější zaměření sbírek je následující (do závorek uvedu cca minimální ceny mincí v alespoň trochu rozumných stavech)

  • řecké drobné bronzové mince (300Kč)
  • řecké drobné stříbrné mince (800Kč)
  • řecké statéry či tetradrachmy (5000Kč)
  • římská republika (hlavně stříbrné denáry, 1000 Kč)
  • římské císařství – mince dle panovníků (200-700Kč)
  • římské císařství – stříbrné denáry 1.-2. století (700Kč)
  • římské císařství – sestercie (1500Kč)
  • římské císařství – Konstantinovci (150Kč)
  • římské císařství – Gallienova ZOO (300Kč)
  • keltské mince (1000Kč)

U římského císařství se dají sbírat jednotliví panovníci a spousta se jich dá sehnat v rozumných stavech relativně levně. Například Postumus, Gallienus, Tetrikové, Aurelianus, Probus, panovníci 4století atd. Jsou to hlavně billonové a měděné či bronzové mince. Ze stříbra se nejlevněji sbírá Alexander Severus, Phillip I. Arab, Gordian III. a pod.

Napsat komentář